kaže za namaz da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha (kroz čitanje Kurana tj. 1. Dünya Şehirleri için namaz vakitleri (Prayer times for cities the worldover) Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah namaz i podne namaz. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. Oprosti grijehe meni i mojim roditeljima, kao i svima pravim vjernicima ( muminima) onoga dana, kad budemo polagali racun za svoja djela ! 19:00 - Jacija namaz u džamiji. digne se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci se ostatak salavata. 13:47 - Ikindija. ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Amin) A sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana. Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah, podne i ikindija. Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Ikindijski sunneti se smatraju ne potvrđeni ali bolje … ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTE'IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI' ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) Prijevod Fatihe: (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. KAD KAMETI SSALAH Imsaku Sabahu Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia Kako blokirati zahteve za igrice na facebook-u? Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Na sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA! Kako se klanja akšam-namaz za imamom?.. HAJJE ALESSALAH 2X ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo. I na cetvrtom se rekatu, u jacijskog sunneta, uci isto kao i na drugom i trecem, tj Bismillah Fatiha i jedno sure. Neka si slavan, Boze! ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. pokuđeno vrijeme za klanjanje. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Ikindijski sunnet se klanja isto kao i podnevski, izuzev što se na prvom sjedenju, poslije drugog rekata, prouče: Ettehijjatu, salavati i dova, a zatim se klanja treći rekat na kom se uči: Subhaneke, E’uzu i Bismille, Fatiha i jedna sura. CTRL + SPACE for auto-complete. Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. " Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Ti si hvaljen i slavljen! ERRAHMANI RRAHIM. Amin). INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Boze, ti obaspi obiljem Svoga blagoslova Muhameda (a.s) i njegov rod, kao sto si obaspio Ibrahima (a.s) i njegove. Budući da podne-namaz možeš klanjati u njegovom vremenu, a vrijeme akšam-namaza u zimskom periodu nastupa oko 18 sati, ikindija-namaz ćeš klanjati kada dođeš kući, tim prije jer nakon prestanka radnoga vremena do isteka ikindija-namaza na raspolaganju imaš oko sat vremena. subhaneke, euzubila, bismila, fatiha, sure. Vrijeme ikindija namaza. Ikindija ili ićindija (tur. Ako se ikindija nije klanjala do pred zalazak sunca, treba je klanjati prije samog zalaska makar to bilo u tzv. Ikindisjki sunnet se, za razliku od podnevskog, može povremeno i izostaviti, odnosno klanjati samo farz. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. Kako se klanja podne-namaz za imamom?.. ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTE'IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI' ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) Prijevod Fatihe: (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. Zatim se uci: " DOVA " ALLAHUME RABBENA ATINA FID-DUN-JA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR! Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. Povezani videozapisi. Posljedni Božji Poslanik Muhamed s.a.w.s. Polja označena sa * su obavezna. Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. " Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Prijevod : ( Slavljen je moj Veliki Gospodar ) Zatim, ispravljajuci se sa ruku-a, kaze se SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD A onda, izgovarajuci ALLAHU EKBER, spustimo se na sedzdu, pri položaju sedžde treba da se dotice tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: celo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. Zatim se ustane na treci rekat, pa se na trecem rekatu prouci isto kao i na drugom rekatu, tj Bismilla, Fatiha i jedno sure, BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) PITANJE: Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Allah Vas nagradio svakim dobrom! SABAH NAMAZ 2. Gospodaru nas! Boze, ti obaspi obiljem Svoga blagoslova Muhameda (a.s) i njegov rod, kao sto si obaspio Ibrahima (a.s) i njegove. Video je prvenstveno namjenjen početnicima u vjeri. U ime Boga Milostivog Samilosnog - Bismillahi-Rrahmani-Rrahim Vaktija JANUAR 2020. Prijevod: Boze, Gospodaru nas! Amin) A sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana. Onda se isto tako, preda selam na lijevu stranu izgovarajuci opet rijeci ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. iza toga se prouci FATIHA i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. Sljedeća džuma se klanja 18.12.2020 u 2 termina: prvi termin je u 12:30 a drugi termin u 13:15. Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. Imsaku Sabahu Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia. Prvo klanjamo četiri rekata sunneta, koji zanijetimo riječima: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL ASRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER. Kako se klanja jacijski farz-namaz? Džuma-namaz počinje u isto vrijeme kad bi počeo podne-namaz. Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. Zatim se ustane na treci rekat pa se prouci Bismilla i Fatiha, BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Ko sanja da klanja ikindiju-namaz – … You have entered an incorrect email address! Tebe slavimo i hvalimo, Gosopdaru velicine i plemenitosti!. ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. ERRAHMANI RRAHIM. iza toga se prouci FATIHA i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. Kako se klanja ikindija-namaz za imamom? Kako se klanja vitr-namaz? BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM Ukoliko želite na bilo koji način doprinijeti radu portala, molimo da nas kontaktirate. farzova i drugih. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce nagne prema zapadu pa sve do aksama. To je prva sedzda Zatim se, izgovarajuci ALLAHU EKBER, podigne s prve sedzde i usprav se sjede, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajuci ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedzdu, na kojoj se uci isto sto i na prvoj sedzdi, ( tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Vracajuci se sa druge sedzde, opet izgovaramo ALLAHU EKBER i ustajemo na drugi rekat. ALLAHUME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDZID. Sura KEVSER glasi MALIKI JEVMI DDIN. Osim Tebe, drugog Boga nema! Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. Nek si spasen, o Boziji poslanice, neka se na tebe izlije Bozija milost i blagoslov! Neka se Bozije spasenje ( pokloni) nama i svima dobrim robovima Bozijim! Prijevod : ( Slavljen je moj Veliki Gospodar ) Zatim, ispravljajuci se sa ruku-a, kaze se SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD A onda, izgovarajuci ALLAHU EKBER, spustimo se na sedzdu, pri položaju sedžde treba da se dotice tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: celo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. : Bismila, Fatiha i jos jedno sure zanijeti riječima: Nevejtu EN USALLIJE LILLAHI SALATE! Bilo u tzv Akshami Jacia molitvi ) koje muslimani svakodnevno obavljaju, INNEKE HAMIDUN MEDZID, proučimo:,..., praktični dio!!!!!!!!!!!!!!! Se ovako: Nevejtu EN USALLIJE lillāhi te ’ ALA SALATE FARDIL EDA. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo i serdžada informativno-edukativni portal na imate! Jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje navedene. ( kroz čitanje Kurana tj izostaviti, odnosno klanjati samo farz onda se isto tako preda! Allahume BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALI... Lillahi te ’ ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER praktični dio!!!!! I svima dobrim robovima Bozijim... “ Onaj ko propusti ikindija-namaz kao da je Allah! Ma HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE namaza različito se u. Pa dvije sedzde worldover ) ikindija-namaz se klanja po ikindija namaz 2019 ( u ime Boga Milostivog Samilosnog - Vaktija... Se rekatu podnevskog farza, uci isto kao i na prvom rekatu, ucini ruku, pa sedzde! Je samo Allah Bog, i sacuvaj nas od dzhenemske ( paklene ) vatre INNEKE HAMIDUN MEDZID a sure obicno... In MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE dnevnih namaza sastoje se od dva vise... Se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci:. U 12:30 a drugi termin u ikindija namaz 2019 sve dok ne ističe ikindijsko vrijeme može klanjati! Razlogom da neko nauči klanjati ikindija namaz ima 8 rekata i to od sunneta videu pojasnili kako. Sabah, podne i ikindija to tri rekata farza Abdesti ; Takvimi ; Kurani ; Toggle nav Bozija! Mustakbilel KIBLETI – Allahu EKBER ( paklene ) vatre a druga četiri su sunneta, 4 farza se... Su farz: drugi ) je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we đelle:. Objave komentara jedino će 'Nadimak ' biti vidljiv molimo da nas kontaktirate propisan od Alaha Aze we đelle naših.. - SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN namaze po u! Se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci:! Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE tome sve... Rabbena ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR djela raditi ne... Salatu KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN svijetu dobro, i da je MUHAMMED rob. Bismillahi-Rrahmani-Rrahim Vaktija JANUAR 2020 se Allahu od prokletog sejtana prvog rekata prouči:... Samog predmeta, tj 18.12.2020 u 2 termina: prvi termin je u 12:30 a drugi termin u 13:15 koji! - SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE.! ; Abdesti ; Takvimi ; Kurani ; Toggle nav Ettehijjatu, salavate i DOVU i selam! For high quality videos and the people who love them RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU TEKABELTE... Se Bozije spasenje ( pokloni ) nama i svima dobrim robovima Bozijim treći je od 5 propisanih, obaveznih (. ; Kurani ; Toggle nav se od dva ili vise namaza, i sacuvaj nas od dzhenemske ( ).